عکاسی خانوادگی

عکاسی و فیلمبرداری عروس ، خانوادگی ، عقد ، نامزدی ، حنابندان ، اسپرت ، مدلینگ ، فشن ، کلاسیک ، تولد ، کریسمس ، تولد ، هالوین و یلدا با لوکیشنها و تمهای متنوع در آتلیه با دکورهای مجهز و همچنین خارج از آتلیه در فَضای باز یا باغ و عمارت صورت میگیرد.

بعضی مواقع ، عکاسی خانوادگی مربوط به زمانیست که یک خانواده قصد رفتن به یک جشن رسمی مثل جشن عروسی یا تولد را دارند.در این مواقع زمانبندی یک خانواده در هماهنگی با آرایشگاه و امور دیگر برای به موقع رسیدن به آتلیه عکاسی باید مد نظر قرار گیرد. همانطور که میدانیم ، آتلیه عکاسی در یک روز معین، هر ساعت مشخص را به یک مشتری خانوادگی اختصاص میدهد. لذا مشتری عزیز موظف است به زمان تعیین شده برای خویش و مشریان دیگر احترام بگذارد. گاها عکاسی خانوادگی در شرایطی دیگر مثل عکاسی در در طبیعت انجام میگیرد که این نوع عکاسی در زمان تعیین شده نسبتا طولانی تر و با تنوع لباسهای بیشتر و فیگورهای مختص طبیعت صورت میگیرد . زمان بندی در عکاسی بسیار اهمیت دارد تا مشتری و عکاس فارغ از استرس و در آرامش بتوانند در زمان تعیین شده نتیجه خوبی را داشته باشند.

عکاسی از زوج با عکس خانوادگی شامل انواع مدلهای عکاسی از روجها مثل فشن ،کلاسیک ، رومانتیک ، اسپرت ، نامزدی ، حنابندان ، عقدو عکسهای چند نفره خانوادگی شامل عکاسی اسپرت و کلاسیک میباشد

نمونه عکاسی خانوادگی

This post is also available in: English