عکاسی عروس

در عکاسی عروس ، شرایط کمی متفاوت میباشد. برای مثال باید عوامل متفاوت مثل ساعت خروج عروس و داماد از آرایشگاه ، زمان آماده شدن ماشین و دسته گل عروس ، زمان رفتن به باغ ، عمارت یا آتلیه جهت عکاسی و فیلملرداری عروس ، همچنین به موقع رسیدن به تالار و جشن عروسی ، همه و همه باید در زمانبندی به موقع و برنامه ریزی دقیق انجام گیرد و اختلال زمانی در هر یک از عوامل متعدد منجر به استرس برای عروس و داماد همچنبن گروه چند نفره عکاسی و فیلمبرداری خواهد شد.لذا پیشنهاد ما ، در نظر گرفتن دو روز مجزاجهت عکاسی و فیلمبرداری یا همان فرمالیته یا پیشکار میباشد.

نمونه عکاسی بزرگسال | آتلیه عکاسی نگاه تو

This post is also available in: Persian