تلفن:  ٧-۴۴٧۶٠٧٣۶

تلفن همراه : ٠٩١٢٧٠٢۵٠٠۶

ساعات کاری : شنبه تا  جمعه 10 صبح تا 19عصر( یادآوری می گردد مراجعات همیشه با تعیین وقت قبلی صورت می پذیرد.)

 

آدرس: تهران، منطقه ٢٢، شهرک گلستان، بنفشه ١٠،

مجتمع تجاری باران، طبقه ٣، واحد ۴٠۴

 

This post is also available in: English