آیا فایل عکس ها را تحویل می دهید؟

اگر تمایل دارید که عکاس کودکتان خانم باشد چه باید بکنید؟

چه وقت از روز برای عکاسی از کودک مناسب است؟

ایا آتلیه در روز های تعطیل هم باز است؟

ایا آتلیه در روز های تعطیل هم باز است؟

چه تعداد نفراتی می توانند کودک را در آتلیه همراهی کنند؟

عکاسی از نوزادان

This post is also available in: English